ARBEIDSMARKT HERORIËNTATIE PROGRAMMA  |  VRAGENLIJST  |  NUL-METING

Hieronder vind je de vragenlijst voor het Arbeidsmarkt Heroriëntatie Programma. We verzoeken je deze vragenlijst in te vullen. Deze dient als nul-meting. Aan het eind van het programma wordt je nog eens gevraagd een vragenlijst in te vullen. Er bestaan geen goede of foute antwoorden. We raden je aan in te vullen wat het eerst in je opkomt. Jouw antwoorden gebruiken we voor het meten van de resultaten van jouw ontwikkeling in het Arbeidsmarkt Heroriëntatie Programma, voor het evalueren in hoeverre aan jouw verwachtingen is voldaan en voor het verbeteren van onze dienstverlening. Jouw gegevens en antwoorden worden strikt vertrouwelijk behandeld en niet aan derden verstrekt.

Indien je vragen of opmerkingen hebt, kan je contact met ons opnemen via ‘Contact us’ in het menu of bellen met Richard Vincent via mobiel +31657760895.

Succes!

  PERSOONLIJKE GEGEVENS |

  Voornaam Achternaam Huidige Functie Huidige werkgever

  Woonplaats Land Email Mobiel

  GDPR Agreement

  Ik stem ermee in dat deze website mijn ingevulde gegevens opslaat in het kader van het Arbeidsmarkt Heroriëntatie Programma van RIVIONT en ga akkoord gaat met het privacybeleid (Privacy Policy) en de gebruiksvoorwaarden (Terms of Use) van RIVIONT.

  STELLINGEN |

  Geef een beoordeling op onderstaande stellingen door te schuiven tussen "onwaar" en "waar".

  Ik betreed de arbeidsmarkt met vertrouwen.

  onwaar waar

  Ik ben mij bewust van de cultuur die het beste bij mij past (zoals familiair, innovatief, marktgericht, procesgericht).

  onwaar waar

  Ik ben mij bewust van mijn communicatiestijl in de interactie met anderen (zoals directief, collaboratief, reflectief of expressief).

  onwaar waar

  Ik ben mij bewust van het type rol dat het beste bij mij past (zoals samenwerken, creëeren, concurreren, controleren).

  onwaar waar

  Ik ben mij bewust van de loopbaanwaarden die voor mij belangrijk zijn (zoals intern georiënteerd, extern georiënteerd, gericht op flexibiliteit, gericht op beheersing).

  onwaar waar

  OPEN VRAGEN |

  Waar ligt volgens jou jouw unieke toegevoegde waarde die jij aan een mogelijke nieuwe werkgever zou kunnen bieden?

  Welke verwachtingen heb je ten aanzien van het Arbeidsmarkt Heroriëntatie Programma? Wat zijn jouw doelstellingen?

  Aan welke vaardigheden zou jij aandacht willen besteden of willen verbeteren als het gaat om solliciteren?